Powrót na początek
Gości on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Statystyki
Odsłon : 155655
AGMEL Kotły i piece CO Nasza Oferta Kotły retortowe

Piece i kotły na ekogroszek

Kotły grzewcze typu KR.

Najtańszym tradycyjnym paliwem do ogrzewania w Polsce jest nadal węgiel kamienny. Uzyskanie ciepła jest 2-3 krotnie tańsze od takich paliw jak gaz ziemny czy olej opałowy. Kocioł retortowyW czasach gdzie dużą wagę przywiązuje się do ochrony środowiska problemem jest duże zanieczyszczenie, do którego przyczyniają się tradycyjnie używane kotły węglowe. Kotły nowej generacji takie jak Kocioł Retortowy KR wychodzą naprzeciw problemom zanieczyszczenia środowiska. Retortowy system spalania przyczynia się do niskiej emisji spalin, porównywalny do oleju napędowego.

Zmechanizowany proces podawania paliwa z zasobnika sprawia, że obsługa kotła jest mało uciążliwa i ogranicza się do uzupełniania zasobnika paliwa i opróżniania pojemnika z popiołem. Większość kotłów tego typu przystosowana jest do spalania drobnego węgla o nazwie eko-groszek.

Kocioł KR poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w podajniku pozwala na spalanie również miału węglowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy stosować różne kombinacje opału i współdziałania np.: miał-groszek, miał-zrębki drzewne - takie rozwiązanie ułatwia użytkowanie kotła i obniża łączny koszt pozyskiwania ciepła, obsługa przez użytkownika ogranicza się jedynie do niezbędnego minimum wykonywanych czynności, które zajmują 10-20 minut dziennie.

Dobór kotła typu KR do instalacji grzewczej.

Podstawą prawidłowego doboru kotła do danego obiektu jest oszacowanie bilansu strat ciepła w budynku, sporządzonego zgodnie z normą ochrony cieplnej budynków. W przypadku doboru jednostek grzewczych do ogrzewania budynków i układów wielobudynkowych zaleca się przeprowadzenie obliczeń bilansu cieplnego, w szczególności biorąc pod uwagę straty ciepła w instalacji przesyłowej budynków. Dla domków jednorodzinnych o wysokości pomieszczeń w granicach około 250 cm, w zależności od tego jak skutecznie ocieplony jest dom, można w uproszczony sposób obliczyć zapotrzebowanie na ciepło:

~ dla domu nieocieplonego z nieszczelnymi oknami 140 - 160 W/m²,

~ dla domu nieocieplonego ze szczelnymi oknami wielokomorowymi 120 - 140 W/m²,

~ dla domu skutecznie ocieplonego ze szczelnymi oknami wielokomorowymi 100 - 120 W/m².

Dla przykładu domu nieocieplonego o powierzchni do ogrzania 160 m², ze szczelnymi oknami wielokomorowymi zapotrzebowanie na ciepło liczymy w następujący sposób: 160 m² x 140 W/m² = 22 400 W = 22,4 kW. W tym przypadku należy zastosować kocioł grzewczy o mocy znamionowej równej 25 kW.

Kotły typu KR - stosowane paliwa.

Kotły ekogroszek typu KR przedstawiają małą uciążliwość dla środowiska naturalnego. Stosowane paliwa dla tego typu kotła to węgiel kamienny - tzw. eko-groszek lub zastępczo miał węgla kamiennego.

Paliwo podstawowe:

Eko-groszekPaliwo podstawowe: eko-groszek o granulacji do 25 mm.

Paliwo zastępcze:

Miał węglowyPaliwo zastępcze: miał węgla kamiennego o liczbie Ri <= 10.

AGMEL - Kotły centralnego ogrzewania